Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Polunkävijöiden aktiiviset sivut löytyvät täältä.

Adventtikirkon varhaisnuorisotoiminta, Polunkävijät, kattaa koko maan. Polunkävijät on "partiotyyppistä" toimintaa ja kerhoja toimii ympäri Suomea etelästä pohjoiseen. Toiminta on jokaiselle avointa ja tarkoitettu 10-15 vuotiaille tytöille ja pojille. Nuoremmille 6-9 vuotiaille on oma Seikkailijatoiminta, joka vastaa partion sudenpentuvaihetta. 16 vuotiaat ja sitä vanhemmat Polunkävijät järjestävät kilta-toimintaa josta he pääasiallisesti vastaavat itse. Suomessa on kerhoja lähes 10 ja niissä on noin 150 Polunkävijää. 

Seikkailijat ovat esipolunkävijöitä. Partiotermiä käyttäen he ovat sudenpentuja. Myös seikkailijoilla on omat taitoasteensa. Seikkailijat kokoontuvat omiin kerhoihinsa, joissa he suorittavat omia taitoasteitaan. Heidän ohjelmansa on enemmän leikkivoittoinen, mutta mukana on todellista asiaakin. He voivat myös suorittaa harrastemerkkejä. 10 vuotta täytettyään on Seikkailijan "Sudenpentuvaihe" ohitettu ja hän siirtyy Polunkävijöihin.

Polunkävijän laki, lupaus ja tunnus.

Polunkävijät suorittavat ns. taitoasteita, joita on viisi: Lähetti, Vartija, Raivaaja, Opas ja Taitaja. Kuudes taitoaste, johtaja (Master Guide), on tarkoitettu ohjaajille. Jokaisen taitoasteen suorittaminen edellyttää määrätyn määrän pisteitä eli osioita seuraavilta osa-alueilta: Totuuden perintö, Sosiaalinen vastuu, Terveet elämäntavat, Luovuus, Luonnontuntemus, Leiritaidot sekä valinnaistaidot: Erätaidot, Meritaidot tai Harrastetaidot. Kun taitoaste on suoritettu, voi siirtyä suorittamaan seuraavaa. Yleensä yhden taitoasteen suorittamiseen menee vartiolta tai kerholta yksi vuosi. Taitoasteen lisäksi voi Polunkävijä suorittaa erilaisia harrastemerkkejä, eri alueilta, joita löytyy noin 350 erilaista, esim.: valokuvaus, ensiapu, eräretkeily, pienoismallit, leipominen, kukkien koristelu, kristillinen kertomataito, puut, koirat, jne, jne.

Polunkävijäasuun voit tutustua täällä.

Viime vuosikymmeninä on toiminta kansainvälistynyt. Polunkävijöille järjestetään yhteisiä leirejä toisten polunkävijöiden kanssa ja kerran neljässä vuodessa järjestetään (maanosittain) suuri kansainvälinen Camporee, johon tulee osanottajia yli 20 eri maasta.

Tässä linkki kansainvälisen polunkävijätyön sivuille: Pathfinders.

Tervetuloa mukaan Polunkävijätoimintaan! Vipinää ei tule puuttumaan!

Yhteydenotot:
Ida Nab
ida.nab@adventtikirkko.fi